Franse orgels in Nederland
FRANSE ORGELS IN NEDERLAND © 2021 Vincent Hildebrandt HOME

Wassenaar Dorpskerk

1905 - Charles Mutin

1998 - Flentrop

II/13 (12) - mechanisch

Dispositie

Grand Orgue expressif (C-g 3 ) Bourdon 16 Montre 8 (niet in zwelkast) Flute Harmonique 8 Bourdon 8 Prestant 4 Positif Expressif (C–g3) Cor de nuit 8 Dulciana 8 (af c0) Eoline 8 (zwevend) Flute douce 4 Nasard 2 2/3 * Plein Jeu 3 rangs * Basson 8 * Pédale (C-f 1 ) Soubasse 16 (transmissie Bourdon 16, inschakelbaar d.m.v. een voettrede) Tirasse G.O. Tirasse Récit Cop. au 1er clavier récit uni (Manuaalkoppel) Cop. au 1er clavier récit o.g. (Manuaalkoppel 16) Soubasse Montre Comb. Récit * Expression G.O. Expression Récit.

Video

Rijk Jansen Dank aan Rijk Jansen voor de genoten gastvrijheid en zijn bereidheid dit orgel te demonstreren voor de camera’s!
Dit orgel werd gebouwd rond 1905 door Charles Mutin. Het stond van 1936 tot 1996 in de kapel van de Ursulakliniek in Wassenaar. Over de oorspronkelijke herkomst van dit orgel is niet veel bekend, maar zeker is wel dat het van origine niet voor Nederland werd gebouwd. Mutin leverde, met name aan het begin van deze eeuw, een groot aantal salon-orgels voor particulieren en gaf zelfs een catalogus uit waarin salon- orgels in diverse Franse meubelstijlen zijn afgebeeld. Ook het type instrument dat zich nu in Wassenaar bevindt, in een zeer luxe Régence-uitvoering, is daarin opgenomen. Alles wijst er dus op dat het Wassenaarse instrument oorspronkelijk voor een (Franse) salon werd gebouwd. Het exacte bouwjaar kon, ook bij de thans uitgevoerde restauratie, niet worden achterhaald. In 1936 kocht de St.-Jacobusstichting het orgel van een particulier, waarna het in de kapel van de Ursulakliniek werd geplaatst. In 1998 heeft De Sint Jacobs Stichting, de eigenares van deze kliniek, het orgel geschonken aan de Hervormde Gemeente te Wassenaar. Tezelfder tijd is een restauratie uitgevoerd door Flentrop. Het accent lag daarbij op technisch herstel. De windladen en windvoorziening werden grondig gerestaureerd. Op enkele punten werden latere intonatie-ingrepen geretoucheerd. Zowel het GO als het Récit staan in een zwelkast. Alleen de Montre staat daarbuiten. De Soubasse is alleen met een trede in te schakelen. De Eoline is zwevend gestemd en begint op c. De Bourdon16 en Bourdon 8 zijn in het groot octaaf gecombineerd. Bronnen: Het Historische Orgel in Nederland 1902-1910, Nationaal Instituut voor de Orgelkunst Orgelkrant, maart 1999 Orgbase.nl Foto kerkgebouw: Wikipedia Foto’s orgel: Vincent Hildebrandt
Franse orgels in NL

Wassenaar Dorpskerk

1905 - Charles Mutin

1998 - Flentrop

II/13 (12) - mechanisch

FRANSE ORGELS IN NL © Vincent Hildebrandt
Dit orgel werd gebouwd rond 1905 door Charles Mutin. Het stond van 1936 tot 1996 in de kapel van de Ursulakliniek in Wassenaar. Over de oorspronkelijke herkomst van dit orgel is niet veel bekend, maar zeker is wel dat het van origine niet voor Nederland werd gebouwd. Mutin leverde, met name aan het begin van deze eeuw, een groot aantal salon- orgels voor particulieren en gaf zelfs een catalogus uit waarin salon-orgels in diverse Franse meubelstijlen zijn afgebeeld. Ook het type instrument dat zich nu in Wassenaar bevindt, in een zeer luxe Régence-uitvoering, is daarin opgenomen. Alles wijst er dus op dat het Wassenaarse instrument oorspronkelijk voor een (Franse) salon werd gebouwd. Het exacte bouwjaar kon, ook bij de thans uitgevoerde restauratie, niet worden achterhaald. In 1936 kocht de St.-Jacobusstichting het orgel van een particulier, waarna het in de kapel van de Ursulakliniek werd geplaatst. In 1998 heeft De Sint Jacobs Stichting, de eigenares van deze kliniek, het orgel geschonken aan de Hervormde Gemeente te Wassenaar. Tezelfder tijd is een restauratie uitgevoerd door Flentrop. Het accent lag daarbij op technisch herstel. De windladen en windvoorziening werden grondig gerestaureerd. Op enkele punten werden latere intonatie-ingrepen geretoucheerd. Zowel het GO als het Récit staan in een zwelkast. Alleen de Montre staat daarbuiten. De Soubasse is alleen met een trede in te schakelen. De Eoline is zwevend gestemd en begint op c. De Bourdon16 en Bourdon 8 zijn in het groot octaaf gecombineerd. Bronnen: Het Historische Orgel in Nederland 1902-1910, Nationaal Instituut voor de Orgelkunst Orgelkrant, maart 1999 Orgbase.nl Foto kerkgebouw: Wikipedia Foto’s orgel: Vincent Hildebrandt

Dispositie

Grand Orgue expressif (C-g 3 ) Bourdon 16 Montre 8 (niet in zwelkast) Flute Harmonique 8 Bourdon 8 Prestant 4 Positif Expressif (C–g3) Cor de nuit 8 Dulciana 8 (af c0) Eoline 8 (zwevend) Flute douce 4 Nasard 2 2/3 * Plein Jeu 3 rangs * Basson 8 * Pédale (C-f 1 ) Soubasse 16 (transmissie Bourdon 16, inschakelbaar d.m.v. een voettrede) Tirasse G.O. Tirasse Récit Cop. au 1er clavier récit uni (Manuaalkoppel) Cop. au 1er clavier récit o.g. (Manuaalkoppel 16) Soubasse Montre Comb. Récit * Expression G.O. Expression Récit.

Video

Rijk Jansen Dank aan Rijk Jansen voor de genoten gastvrijheid en zijn bereidheid dit orgel te demonstreren voor de camera’s!
FRANSE ORGELS IN NL © Vincent Hildebrandt HOME