Franse orgels in Nederland
FRANSE ORGELS IN NEDERLAND © 2020 Vincent Hildebrandt HOME

Verdwenen

Franse orgels

gesorteerd op (kerk)gebouw

1. Breda, r.k. O.L. Vrouw (1875, in 1914 omgebouwd of vervangen). Kerk en orgel zijn rond 1970 gesloopt. 2. Den Haag, Conservatorium (Mutin, 1918). Thans Wihr au val, St. Martin (Elzas) 3. Breda/Ginneken H. Laurentius, Merklin (1851), nieuw tweeklaviers orgel (dispositie, overgeleverd door Broekhuyzen. zie Jespers, Repertorium, 105; verbouwd door Louis-Eugène Rochesson (1920-1930 of 1939??) en Verschueren, 1970 NB In de Tweede Wereldoorlog werd het oude orgel van de Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) samen met de galerij verwoest??? 4. Maastricht, r.k. O.L. Vrouwe-basiliek, Merklin-Schütze, 1852 ombouw (dispositie zie Quaedvlieg, 29; er is wellicht nog pijpwerk van Merklin in dat orgel aanwezig) 5. Oostelbeers, r.k. St. Andreas, 1898, nieuw pneumatisch eenklaviers orgel (dispositie zie Jespers, Reperíorium, 228; de enige wijziging aan dit orgel was de ombouw in 1955 naar elektro-pneumatische tractuur) 6. Ossenisse, r.k. St. Willibrordus, Merklin Schütze, 1856 (dispositie zie Kluiver, Ill, 157; het orgel is in 1961 vervangen) 7. Princenhage, Herv. Kerk, 1888, nieuw orgel (dit orgel bezat waarschijnlijk één klavier en is rond 1970 afgebroken) 8. Someren-Eind, vm O.L.V. Tenhemelopneming (Merklin, 185?) 9. Terheyden, H. Anthoniius Abt, Merklin-Schütze (1866) nieuw tweeklaviers orgel (dispositie zie Jespers, ReperÍorium, 290; kerk en orgel zijn in 1922 verbrand) 10. Waalwijk, r.k. St. Jan, 1877, ombouw tweeklaviers orgel (afbeelding en dispositie zie Jespers en Van Sleuwen, Tot roem, 188-190; her instrument werd in 1932 weer omgebouwd, maar een aantal stemmen van Schyven bleel gehandhaafd) 11. Zundert, N.H. kerk, Merklin Schütze (1853, harmonium (geleverd door Hermans uit Breda, vgl. Broekhuyzen Z59; het harmonium is later vervangen)
Franse orgels in NL

Verdwenen

Franse orgels

gesorteerd op (kerk)gebouw

FRANSE ORGELS IN NL © Vincent Hildebrandt HOME
1. Breda, r.k. O.L. Vrouw (1875, in 1914 omgebouwd of vervangen). Kerk en orgel zijn rond 1970 gesloopt. 2. Den Haag, Conservatorium (Mutin, 1918). Thans Wihr au val, St. Martin (Elzas) 3. Breda/Ginneken H. Laurentius, Merklin (1851), nieuw tweeklaviers orgel (dispositie, overgeleverd door Broekhuyzen. zie Jespers, Repertorium, 105; verbouwd door Louis-Eugène Rochesson (1920-1930 of 1939??) en Verschueren, 1970 NB In de Tweede Wereldoorlog werd het oude orgel van de Laurentiuskerk in Breda (Ginneken) samen met de galerij verwoest??? 4. Maastricht, r.k. O.L. Vrouwe-basiliek, Merklin-Schütze, 1852 ombouw (dispositie zie Quaedvlieg, 29; er is wellicht nog pijpwerk van Merklin in dat orgel aanwezig) 5. Oostelbeers, r.k. St. Andreas, 1898, nieuw pneumatisch eenklaviers orgel (dispositie zie Jespers, Reperíorium, 228; de enige wijziging aan dit orgel was de ombouw in 1955 naar elektro-pneumatische tractuur) 6. Ossenisse, r.k. St. Willibrordus, Merklin Schütze, 1856 (dispositie zie Kluiver, Ill, 157; het orgel is in 1961 vervangen) 7. Princenhage, Herv. Kerk, 1888, nieuw orgel (dit orgel bezat waarschijnlijk één klavier en is rond 1970 afgebroken) 8. Someren-Eind, vm O.L.V. Tenhemelopneming (Merklin, 185?) 9. Terheyden, H. Anthoniius Abt, Merklin-Schütze (1866) nieuw tweeklaviers orgel (dispositie zie Jespers, ReperÍorium, 290; kerk en orgel zijn in 1922 verbrand) 10. Waalwijk, r.k. St. Jan, 1877, ombouw tweeklaviers orgel (afbeelding en dispositie zie Jespers en Van Sleuwen, Tot roem, 188-190; her instrument werd in 1932 weer omgebouwd, maar een aantal stemmen van Schyven bleel gehandhaafd) 11. Zundert, N.H. kerk, Merklin Schütze (1853, harmonium (geleverd door Hermans uit Breda, vgl. Broekhuyzen Z59; het harmonium is later vervangen)